FÆLLESAKTIVITETER

Fællesaktiviteterne er fordelt over hele ugen, som et tilbud til alle. Nogle af disse fællesaktivitet er er målrettet mod bestemte aldersgrupper.

Centerlejren på Tydal er i høj grad en fælles oplevelse, hvor fællesaktiviteterne giver spejderne mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af enhederne.

I løbet af ugen tilbyder Teamet:

Flaghejsning: Hver morgen kl. 0900 afholdes fælles flaghejsning. Flagturnus og rengøring af toiletbygninger går på skift mellem enhederne. Der synges første vers af ”Vaj højt, vaj stolt” som flagsang.

Lejrbål: Arrangeres to gange, om lørdagen og om fredagen. Det første lejrbål vil være styret af Teamet, mens det andet hovedsagelig bygger på spejdernes egne indslag.

Folkedans: Ligger traditionelt efter hiken, for at give spejderne mulighed for at pleje deres vabler.

Natløb: Teamet arrangerer spændingsnatløb for alle aldersgrupper. Vi lægger stor vægt på den oplevelse, det er at komme på natløb. Læs mere her.

Ledermøder: Afholdes hver dag kl. 1900, med undtagelse af mandag, hvor spejderne er på hike. Her tales om lejrens forløb, planlægning af næste dags aktiviteter og flagturnus, samt udveksling af beskeder af mere eller mindre seriøs karakter. Minimum én leder fra hver enhed bedes deltage i dette. Fredag starter mødet kl. 1830 pga. evaluering af lejren.